New York City Football Club(H) vs Toronto FC
Tỷ lệ 1x2 Xem thêm
  Tỷ lệ Tổng Các giải đấu chính
Đội nhà X Đội khách Trận Khách H Chủ Trận Khách H Chủ Trận Khách H Chủ
Sớm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Live 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kết quả 30 trận gần đây: